Valtioneuvoston kanslian rahoittama Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -tutkimus- ja kehittämishanke ASUVA (6/2016 - 5/2017) kartoitti kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja.

Kartoitimme:

  • yhteisöllisyyttä edistäviä malleja
  • yhteisöllisyyden yhteyksiä asukkaiden koettuun hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksiin yhteisössä
  • vastaavatko mallit asukkaiden avun ja palveluiden tarpeeseen.

Hankkeessa koottiin tietoa hyvistä asumisen malleista viranomaisten, päätöksentekijöiden, kansalaisten sekä asumisen ja palveluiden parissa työskentelevien käyttöön.

Tutkimus- ja selvityshanketta johti Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Ota yhteyttä:

Outi Jolanki, Tampereen yliopisto
outi.jolanki(at)uta.fi, +358 40 190 1660

Outi Teittinen, GeroCenter
outi.teittinen(at)gerocenter.fi, +358 400 389 682