Asumisen yhteisöllisyydestä hyvinvointia iäkkäälle, Policy Brief 9/2017

8.6.2017


Ikääntyneiden asukkaiden yhteistä toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä voidaan lisätä erilaisilla asumisratkaisuilla ja asuinalueen kehittämisellä. Yhteisöllisyys tukee monin tavoin iäkkäiden hyvinvointia ja mielekästä elämää sekä kotona asuttaessa että palveluasumisessa.

Tulevaisuuden asumisessa yhteisöllisyyttä kannattaa edistää määrätietoisesti lainsäädännössä, kehittämisohjelmissa, maakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä palvelutuotannossa.
 

Tutustu tutkimusryhmän suosituksiin»