Tutkimuskohteet

 

Kotimaiset

 

Kohteet, joissa kerätään tietoa asumiskokemuksista ja yhteisöllisyyden merkityksestä hyvinvoinnille. 

Kohteet, joissa selvitetään yhteisöllisyyttä asuinalueilla.

Kohde, jossa selvitetään perhehoitoa.

Kohteet, jossa kerätään tietoa muistisairaiden asumisen hyvistä käytännöistä

 

Kansainväliset